Je lepšia kúpa firmy s históriou alebo ready made?

Z celkového hľadiska sa dočítate asi viac článkov o tom, prečo je vhodné kúpiť ready made firmu bez histórie, s ktorou sa teda ešte podnikateľská činnosť v minulosti nevykonávala a táto sa predzaložila vlastne iba preto, aby bola pripravená na okamžitý predaj. Rozhodne by sa ale nemal podceňovať ani trochu iný názor, že benefity podnikateľovi prinesie kúpa založenej firmy s históriou, hoci pri nej býva spravidla väčšie riziko.

Povedzme si pravdu, že sa nedá bez akýchkoľvek námietok poukázať na možnosť, ktorá by bola určite lepšia pre každého.

Ukazuje prstom

Záleží na preferenciách samotného záujemcu. Ak chce kúpiť novú firmu s minimálnym rizikom, môže sa orientovať na ready made s.r.o. Pokiaľ zas chce získať firmu, ktorá si už na trhu vybudovala určitú povesť a je overená aktívnymi rokmi, bude lepšie kúpiť tú s históriou.

Výhody ready made

Najobľúbenejšou a zároveň najpredávanejšou formou podnikania sú spoločnosti s ručením obmedzeným. Často sa pri ich kúpe stretnete s pojmom ready made s.r.o. Čo podľa všeobecnej charakteristiky zahŕňa novozaložené spoločnosti, čo sú určené na predaj. Čo znamená, že sa vytvorili a vlastne „predzaložili“ za účelom, aby sa následne predávali. Na základe tejto charakteristiky by za sebou žiadnu obchodnú minulosť mať nemali. A tým pádom je pri nich minimálne riziko, že by zo svojej minulosti na nového majiteľa preniesli nejaké nevybavené pohľadávky a záväzky voči iným stranám.

Nevýhoda:

  • Firma existuje len krátko, čo u obchodných partnerov nevytvorí atraktívny dojem.

Podnikatelia, muž a žena

Výhody firiem s históriou

Firmy na predaj s historiou budia dojem skúsených podnikateľských subjektov. Na obchodných partnerov pôsobia spravidla dôveryhodne. A tiež na banky, ak si s ňou chcete vybaviť úver.

Nevýhoda:

  • Firmu je pred kúpou vhodné poriadne preveriť. Oceniteľná a dôležitá je tu garančná zmluva od predajcu, resp. sprostredkovateľa, že firma má z čias bývalého vlastníka odstránené všetky pohľadávky.