Elektronické založenie s.r.o.

Pokiaľ máte záujem o začatie vykonávania podnikateľskej činnosti a chceli by ste si založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, môžete tak urobiť aj bez toho, aby ste osobne museli navštíviť príslušné úrady. Založenie s.r.o. elektronicky https://ezmluva.sk/zalozenie-spolocnosti-s-r-o uskutočníte na webovom portály slovensko.sk, kde vyplníte príslušné dokumenty, ktoré overíte a podpíšete občianskym preukazom s čipom.

Postup pri vytvorení spoločnosti je pomerne jednoduchý, najprv je potrebné prekliknúť sa na webovú stránku slovensko.sk, kde napíšeme do vyhľadávača „založenie s.r.o.“ a dáme hľadať výsledky. Po nájdení by sa vám mala zobraziť položka – doklady potrebné k založeniu s.r.o., kliknutím na ktorú objavíte všetky dokumenty požadované na založenie firmy. Medzi požadované dokumenty, ktoré povinne musíte mať patria:

  • Osvedčené a odkopírované oprávnenie na živnosť
  • Zakladateľská listina alebo Spoločenská zmluva (podľa toho, či ide o podnikanie jednej osoby alebo viacerých)
  • Stanovy
  • Potvrdenie o zapísaní do Obchodného registra od Správcu daní
  • Potvrdenie o zaplatení vkladu od Správcu vkladov
  • Posudok znalca
  • Úradne potvrdený vzor podpisu konateľa spoločnosti
  • Zmluva o prenájme alebo prípadne list potvrdzujúci vlastníka budovy

Elektronické zakladanie s.r.o.

Keďže prvým dokladom je živnostenské oprávnenie, môžeme ho vyplniť a získať taktiež elektronicky. Na pravej strane webu slovensko.sk klikneme na tlačidlo „Nájsť službu“ a následne vyhľadáme „Ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti – právnická osoba“, po prekliku sa dostaneme na stránku, kde vyplníme príslušný formulár a podpíšeme ho elektronickým podpisom. Po odoslaní správne vypísaného formulára môžeme o niekoľko dní nájsť v poštovej a elektronickej schránke Oprávnenie na vykonávanie živnosti. Následne, keď už máme svoje oprávnenie k dispozícií prejdeme na zapísanie živnosti do Obchodného registra, čo vieme spraviť rovnako elektronicky na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Vypĺňanie dokumentov

Na webe nájdeme záložku Obchodný register a pod ňou hľadáme časť Formuláre OR pre podanie v elektronickej podobe. V tejto časti je viacero druhov spoločností, ale nás zaujíma Návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra, po kliknutí na ktorý sa nám znova objaví formulár na vyplnenie. Vypísaný formulár si uchovajte a môžeme sa vrátiť naspäť na portál slovensko.sk, kde zadáme do vyhľadávania „Návrh na zápis, zmenu a vymazanie údajov v OR“ a stlačíme tlačidlo „Prejsť na elektronickú službu“. Otvorí sa nám ďalší formulár, ktorý musíme vyplniť a priložiť k nemu aj dokumenty – tlačivo zo stránky Ministerstva spravodlivosti, Živnostenské oprávnenie, Zakladateľskú listinu alebo Spoločenskú zmluvu, Súhlas od Správcu dane a Súhlas o vytvorení sídla. Po vložení všetkých dokumentov vykonáme kontrolu, či sme všetko vyplnili správne a môžeme odoslať.

Ak boli všetky informácie dobre vypísané o niekoľko dní vám úrad pošle bankové informácie potrebné na zaplatenie poplatku vo výške 150 eur, čo musíte splniť najneskôr do 15 dní. Po tomto finálnom kroku máte všetko splnené a očakávať môžete už iba informáciu, potvrdzujúcu zapísanie náležitostí do Obchodného registra.