Vzťahy medzinárodné

Nik nepochybuje o tom, že v dejinách ľudstva je množstvo príkladov spojenectva či už mocenského, alebo obyčajného ľudského.
Spojenectvá mocenské síce často dokážu obrátiť chod sveta podľa svojho obrazu, ale je to vždy iba na určitý čas. Z hľadiska dejinného je predsa desať či dvadsať rokov časový okamih. Nie zanedbateľný, ale iba okamih.
Spojenectvá ľudské, či vplyvy konkrétnych ľudí na vzťahy medzi národmi môžu dosahovať aj viac ako polstoročie! Z hľadiska ľudského života jedinca je táto doba neskutočne dlhá, zásadná, relevantná.Praha smúti.jpg
V týchto dňoch odišiel do speváckeho neba spevák najuznávanejší, najpopulárnejší, ten ktorý poznamenal svojím spevom niekoľko generácií a to nielen doma, ale aj v okolitých krajinách. Odišiel do večnej siene slávy „božský“ Karel Gott. 1.10 opustil svojich blízkych aj nás, jeho fanúšikov.

  • Niet osobnosti v celej novodobej histórii, ktorá by zanechala v srdciach ľudí taký smútok.
  • Niet nikoho, ktorý by zasiahol svojim odchodom generácie ľudí nielen v Česku, ale aj na Slovensku, Poľsku, v Nemecku, Rakúsku, Rusku

Ani jedného jediného dejateľa z menovaných krajín- či už to boli politici, športovci, vedci, umelci- sme neoplakávali v okolitých krajinách viac.
Neskutočný fenomén- Karel Gott. Jeho piesne nás budú sprevádzať ešte desiatky rokov. Vianoce bez piesni Karla Gotta si hádam nikto nevie ani len predstaviť. Dotvárali vždy kúzlo Vianoc. Snehová nádielka nás nepotešila každý rok- božský Kája, ale celkom určite áno.darovaná kytica.jpg
Ľudia na mnohých miestach v Čechách, na Slovensku, v Nemecku, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, zapaľujú sviečky, podpisujú kondolenčné listiny. Vzťahy medzi našimi národmi zrazu nepoznajú v tejto chvíli hádky, nevraživosť. Jeho smrť z nás vytvorila jednu jednotnú rodinu. Rovnako nám stekajú slzy po tvári na Slovensku, v Českej republike, v Nemecku alebo aj v Rusku.