Rozhodli ste sa pre SEO?

Search Engine Optimization zvyšuje návštevnosť webu, čím následne zvyšuje pravdepodobnosť konverzií, ktoré sa na ňom uskutočnia (napr. vytvorenie objednávky). Účinok takéhoto procesu nakoniec býva dlhodobý a dá sa z neho profitovať aj dlho po ukončení. Toto sú v skratke výhody, ktoré vám a vášmu webu prinesie seo Seolight.sk, respektíve optimalizácia pre vyhľadávače.

nápis SEO

Primárnym cieľom optimalizácie je vybojovať pre vašu stránku vyššie postavenie v internetovom vyhľadávači, a to ideálne v Google. Vyššia a teda dobre viditeľná pozícia sa dá v tomto prípade dosiahnuť prácou s vnútornými a vonkajšími faktormi stránky. V stručnosti musí web zodpovedať technickým požiadavkám, ale dôležitú úlohu zohráva tiež jeho obsah, rovnako ako obsah umiestnený na vonkajších zdrojoch so spätnými odkazmi na vašu domovskú stránku.

Všetko to ale má svoju postupnosť a treba začať pekne od začiatku. Ak vás princíp optimalizácie zaujal či potrebujete dosiahnuť viditeľnejšie miesto vo vyhľadávačoch, v takýchto prípadoch je zvyčajne vždy najlepšie osloviť profesionálnu agentúru, ktorá sa týmto procesom zaoberá. Pracovať so všetkými on-page a off-page faktormi môže byť pre laika problém a v tom lepšom prípade sa aj tak môže dopustiť rôznych chýb, za ktoré môže byť jeho web dokonca penalizovaný.Vo všeobecnosti platí, že Search Engine Optimization prináša efektívne výsledky, ale ak sa vykoná nesprávne, dokáže takisto uškodiť.

doména, web

Ako by to malo prebiehať správne?

Zo všetkého najskôr je potrebná analýza stránky, ktorú by mal vykonať špecialista. Zistiť, či táto zodpovedá parametrom z hľadiska on-page (vnútorných) faktorov. To predstavuje možnú technickú a obsahovú úpravu webu.

Ak bude všetko v poriadku, pozornosť treba následne venovať off-page (vonkajším) faktorom, čo predstavuje hlavne linkbuilding, teda prácu s tvorbou a umiestňovaním spätných odkazov na tematicky blízke či spriatelené stránky, do katalógov a podobne.