Pozor, duševná nerovnováha môže ohroziť Vaše zdravie

Pod pojmom udržiavanie si svojho zdravia si väčšinou ako prvé predstavíme zdravie telesné. Alebo ak niekomu prajeme tak vravíme, aby bolo najskôr zdravie a až potom šťastie. No je chyba, že duševné zdravie dávame do pozornosti až na druhé miesto. Predsa psychika dokáže mať veľký, podstatný vplyv na zdravie telesné. Nejedenkrát sme isto počuli napríklad tvrdenie, že človek si telesnú chorobu dokáže vsugerovať mysľou a zasa naopak, pokiaľ neprestáva veriť a bojuje predovšetkým po duševnej stránke, dokáže prekonať aj vážnejšiu, zákernú chorobu svojho organizmu. Bezpochyby si myslím, že duševné a telesné zdravie môžu byť vzájomne prepojené. Alebo si zoberme trochu iný príklad, kedy človek zanedbá svoje duševné zdravie do miery, kedy zrazu na všetko rezignuje, chytí depresiu a začne žiť nezdravým životným štýlom. Tým pádom ohrozuje aj zdravie telesné. Ako teda dbať o naše duševné zdravie?

úzkost

1. Nezanedbajme to telesné– Staré, no stále rovnako aktuálne príslovie nám vraví, v zdravom tele zdravý duch. O psychickú pohodu sa postará pravidelný pohyb po vonku, návšteva prírody, rekreačný šport, obmedzenie tučných a nezdravých jedál a alkoholu. Žiadne zložité neoverené postupy, žiadne diskutabilné liečivá. V jednoduchosti je krása.

pár

2. Vybraná spoločnosť– Nie, nejde o výber smotánky či ľudí podľa postavenia, ale predovšetkým o výber spoločnosti, v ktorej sa cítite uvoľnene a určitú pauzu od tých, ktorí vám takmer pravidelne spôsobujú negatívne, nervózne myšlienky.
3. Odmeňte tých, ktorí si to zaslúžia– Nie peniazmi. Ľuďom, ktorí vo Vás konečne vyvolali pocit uvoľnenia a skutočného priateľstva sa snažte ukázať, že si ich vážite a tento pocit sa im skúste oplatiť späť. Naopak, tým druhým ukážte, že si od nich držíte odstup.

čtení

4. Zakaždým si skúste nájsť niečo, čo vás baví– Okrem povinností musí k správnej rovnováhe predsa existovať aj aktivita, ktorá vás niečím poteší a zaujme. Určite nezanedbajte vaše záujmy, môže ísť čo i len o úplne jednoduchú záležitosť, ale musí zabaviť, uvoľniť vašu myseľ, ako aj v niečom duševne obohatiť.