Je váš partner žiarlivý na váš úspech?


Patriarchálna výchova
U mužov presakuje myšlienka „straty kontroly“ nad partnerom, ak žena rastie profesionálne alebo osobne rýchlejšie. Hlavnými príčinami týchto problémov sú často žiarlivosť a netolerancia partnerského pokroku, najmä ak rast manželky preváži manžela. Mnoho ľudí to nemôže tolerovať čiastočne preto, že je nútený veriť, že vo vzťahu by mali mať kontrolu muži.
Keď profesionálna pozícia a plat jeho manželky presiahne jeho vlastnú, obáva sa, že stratí kontrolu nad svojou manželkou.žena boxuje.jpg
Strach zo zaostávania
Či už ide o skúšky alebo mimoškolské aktivity, od útleho veku sa väčšina detí učí predbiehať ostatných. Pre niektorých sa tento temperament prelieva aj do ich romantických vzťahov. Niekoľko mestských detí je vychovaných s hlbokým pocitom konkurencie. Výsledkom je, že pre mnohých je ich šťastie podmienené schopnosťou poraziť ostatných v ich kruhu. Títo dospelí vo všeobecnosti nesmierne trpia, ak sa ich partneri príliš priblížia k profesionálnemu a peňažnému postaveniu alebo ich prerastú.
Pocit odmietnutia
Nevýhodou kariérneho rastu je skrátenie kvalitného času s partnerom. To môže viesť k pocitu zanedbávania. V takýchto situáciách vás môže váš muž požiadať, aby ste prestali a obviňovali vás z domácich kríz a problémov detí. Dlhodobá nedostatočná komunikácia a následné nevyriešené problémy môže vytvoriť rozpor, ktorý bude ťažké liečiť neskôr.
 
Odporúčanie: Existuje časť žien, ktoré obetujú svoj rast, aby obnovili harmóniu v rodine, ale tak sa neistota a žiarlivosť nezmenšujú. Neadresovaná žiarlivosť je ako potlačený oheň, bude to znamenať ďalší problém. Dajte svojmu partnerovi najavo, aby si uvedomil, aj keď sám pre seba, že jeho neprimerané správanie ovplyvňuje vaše manželstvo. Nabádajte ho, aby vyhľadal radu, pretože negatívne emócie spôsobujú obrovskú emocionálnu bolesť.pohádaní partneri.jpg
 
Známky toho, že váš muž žiarli
Studený, nekomunikujúci: Je odmietavý voči vašim úspechom. Keď hovoríte o práci alebo priateľoch a prejavíte nezáujem, často bude mať čo robiť.
Vyhýbanie sa:  Váš partner sa môže vyhnúť spoločenským stretnutiam, na ktorých sa zúčastňujú vaši kolegovia a priatelia, pretože si myslí, že sa nezhoduje na vašej úrovni. Takíto jednotlivci trpia zlou sebadôverou.